(สำหรับผุมัก ซั่นดอกวา)ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=DdQZGVNqEcw