อภิวาทสุนทรภู่ครูกลอนแก้ว
งดงามแพร้วคำกลอนอักษรฉันท์
งามวิจิตรศิลป์กวีกลอนขออภิวันท์
งามสร้างสรรค์งามสถิตวิจิตรไทย

วันทาไหว้พนมพรครูกลอนเลิศ
ครูผู้ประเสริฐผู้ประสาทพิทยาให้
ดวงวิญญูของครูสถิตนิมิตในที่ใด
ขอครูผู้ให้จงสำราญวิมานพรหม...... คิดถึงบ้างไหมยามไกลห่าง
โอ้น้องนางคิดถึงกันอยู่บ้างไหม
อย่าบอกพี่เลยนะว่าคนดีไม่มีใจ
ไม่มีให้ไม่มีใจเพราะไกลเกิน

พี่จะเมินแม้นนางเดินออกตัวห่าง
เพราะรักนางพี่ย่างใกล้ไม่ห่างเหิน
นางจะเกลียดจะด่าพี่กล้าจะเผชิญ
ไม่หมางเมินแต่จะเดินอยู่ใกล้หัวใจนาง

นางจะเกลียดจะด่าให้มองตาว่าพี่เศร้า
หรือจะทิ้งคนเหงาปล่อยไปให้เหินห่าง
ยามพี่เหงาพี่ก็หมาหัวเน่าหมดหนทาง
ไม่มีนางไม่ได้ต่างหมดอาลัยใจร้าวรอน...