สมัยก่อนโรงภาพยนต์ในสหรัฐอเมริกา ก่อนที่จะฉายภาพยนต์ประมาณ 5 -10 นาที
จะมีการฉายสาระคดีต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกให้ได้ชมก่อน ซึ่งการหาถ่ายสาระคดีแต่ก่อนนั้น
การเดินทางช่างแสนลำบาก โดยอาศัยเรือเพื่อเดินทางบันทึกข้อมูล เก็บภาพ เพื่อนำมา
ถ่ายทอดบนโรงภาพยนต์ ในส่วนของสาระคดีนั้นมีหลายตอนที่บันทึกเกี่ยวกับเมืองสยาม
ของเรา โชคดีและเป็นบุญตาที่ทำให้เราได้เห็นภาพบ้านเมืองเราสมัยก่อนบันทึกโดย
ชาวอเมริกัน

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=6ORxHenl1oo