สมจิตร บ่อทอง - ลำทำนองขอนแก่น


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=CoXhT4gkgos