*****************************
สวนสัตว์ต่างดาว – ตอน Archaea Strain 121
*****************************


สวนสัตว์ต่างดาว – ตอน Archaea Strain 121


อะไรคือความหมายสำหรับสิ่งมีชีวิตในจักรวาล - การที่สิ่งมีชีวิตสามารถเติบโตได้ ในสภาพแวดล้อม อุณหภูมิสูงมากเช่นนั้นทำให้มีความเป็นไปได้ที่ อาจพบสิ่งมีชีวิตขนาดเล็ก บริเวณอื่นของจักรวาล เช่นกัน โดยทั่วไปบนโลก พบได้บริเวณดินเค็ม หรือ เช่น Archaea Strain 121 พบในน้ำที่เปรี้ยวจัด และอุณหภูมิที่ร้อนชนิดต้มไข่สุด และเชื่อว่าในอดีตมีอยู่บนดาวอังคาร (Mars) แต่ในปัจจุบันทั้งหมด อาจได้ดับสูญสิ้นไปแล้ว

สวนสัตว์ต่างดาว – ตอน Archaea Strain 121