นี่หรือสัจธรรมการเกิดแก่
ช่างจริงแท้เมื่อแลดูที่สังขาร
เคยเนื้อแน่นแก่นกล้าอยู่มานาน
โอ้ว่าสังขารมาโรยราท่าทำใจ

แต่ว่าความรักยังรักยังจับจิต
รักเท่าชีวิตจะโรยราก็หาไม่
เนื้อหนังยานกับกาลที่ผ่านไป
แต่หัวใจหาเ-่ยวย่นมาปนกาล

ยังรักเจ้าแม้เฒ่าแก่ชราภาพ
ไม่เข็ดหลาบรักเจ้าดอกลูกหลาน
ที่ว่าเฒ่าเพราะว่าเกิดมาตั้งนาน
แต่เรื่องหวานนี่ลืมเจ้าบ่ได้ ...