สีสันชีวิตไทย รายการวิทยุที่เกษตรกรควรศึกษาครับลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=idrvtuMkJ6k


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=Wvwnjh5il08


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=-vj8h-xkWPs

KASETLOONGKIM.COM
อินทรีย์นำ~เคมีเสริม~ตามความเหมาะสม

กองทัพบกเพื่อประชาชน
รายการสีสันชีวิตไทย วิทยุเพื่อการเกษตรและอาชีพเสริม
594 AM 08.10-09.00 และ 20.05-20.30 ทุกวัน
91.0 FM 07.00-08.00 วันอาทิตย์


ฮอร์โมนไข่ไทเป
ส่วนประกอบ : นม.ไข่.อาเซติค แอซิด.ยิสต์.
น้ำมะพร้าว. ธาตุหลักสูตรตามชนิดพืช. เอ็นเอเอ.
แคลเซียม โบรอน. ธาตุรอง/ธาตุเสริม.อะมิโนโปรตีน.
สาหร่ายทะเล. กลูโคส.

ปุ๋ยน้ำดำ ไบโออิ บำรุงต้น
ส่วนประกอบ : แม็กเนเซียม. สังกะสี. ยูเรีย จี.
ธาตุรอง. ธาตุเสริม. ไคโตซาน. สาหร่ายทะเล.
แคลเซียม โบรอน. อะมิโนโปรตีน. กลูโคส.

ปุ๋ยทางใบ ยูเรก้า สูตรขยายขนาด
ส่วนประกอบ : 21-7-14(น้ำ).ธาตุรอง/ธาตุเสริม.
ไคโตซาน. สาหร่ายทะเล. แม็กเนเซียม.
สังกะสี อะมิโน คีเลต. แคลเซียม โบรอน. กลูโคส.

แคลเซียม โบรอน
15-0-0 จี. โบรอนพืช. ธาตุรอง.
ธาตุเสริม. กลูโคส. แต่งกลิ่น. แต่งสี.

ปุ๋ยน้ำชีวภาพ ระเบิดเถิดเทิง สูตรบำรุงตามระยะ
ปลาทะเล.กากน้ำตาล.จุลินทรีย์.ไขกระดูก.เลือด. นม.
มูลค้างคาว. ฮิวมิก. น้ำมะพร้าว. ธาตุรอง. ธาตุเสริม.
หมักนาน 2-3 ปี ...........+ธาตุหลัก ก่อนใช้งานลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=naaRI_UZ4m0


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=eaN-NGaiVug


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=zicXTCs3eas
:l-:l-:l-:l-:l-:l-:l-:l-:l-