กฏหมายใหม่เขาบ่ให้กินในตรอก ชอกซอย หน้าบ้านกะกินบ่ได้ว่าชั่น กินได้เฉพาะในบ้านเขาย้านเมาแล้วไปทำร้ายคนอื่น