อส. รอรักเพลงเก่าๆ นำมาขับร้องใหม่กะม่วนดีคือกันเนาะจ้า:l-

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=qgM1VS9xTWE