สำหรับท่านที่มีปัญหาในการรับฟังจากโปรแกรมวินโดว์มิเดียเพล์เยอร์...ปัญหานี้แก้ไขโดยวิธีการ
เซตค่า proxy ในโปรแกรมให้เป็นออโต้ทั้งหมด
ส่วนวิธีการปรับแต่งให้คุณ คลิกที่นี่ก่อนเพื่อเรียกโปรแกรมขึ้นมา http://www.baanmaha.com/radio/mradio.asx
ถ้าเป็นเวอร์ 10 จะได้หน้าจอแบบนี้ ถ้าเป็นเวอร์ชั่น 9 ให้คลิกที่เมนู Tools =>Options
วิธีการตั้งใช้ proxy เพื่อฟังเพลงออนไลน์

เมื่อคุณคลิกที่ Options จะได้หน้าจอตามนี้ ให้คุณคลิกที่โปรโตคอล เพื่อปรับแต่ง ตามลำดับน่ะครับ คลิกเลือกที่โปรโตคอล
ให้คุณคลิกที่ปุ่ม Configrue ตามภาพ
วิธีการตั้งใช้ proxy เพื่อฟังเพลงออนไลน์

จะได้หน้าจอปรับแต่งให้คุณติกที่ช่อง Autodetect proxy seting แล้วคลิกที่ป่ม OK ออกไป
วิธีการตั้งใช้ proxy เพื่อฟังเพลงออนไลน์

ส่วนวิธีเปิดฟังจาก URL ดูต่อด้านล่างครับ