เอิ้นเฮานำแน่ะเด้อเมย์ สิไปยามได๋กะดาย ..
.. เป็นตาม่วนเนาะนั่งเรือชมวิวไปแบบนี้ เสียแต่ว่าคนหลายโพด ย่านเรือจมแม่ะ .. ฮ่าๆๆ