แต่เป็นเรื่องหูหนวกบวกหัวล้าน

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=p7m-WcAEa0g