:,1-:,1-:,1-ถ้าซ้ำขออภัยเ้ด้อครับ:,1-:,1-:,1-:,

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=o7LOurUbyRM
:,1-:,1-:,1-