ถ้าซ้ำขออภัยเ้ด้อครับ เพลงพิษรักพิษณุโลก  ศิลปิน สีหนุ่ม เชิญยิ้มเพลงพิษรักพิษณุโลก  ศิลปิน สีหนุ่ม เชิญยิ้มเพลงพิษรักพิษณุโลก  ศิลปิน สีหนุ่ม เชิญยิ้มเพลงพิษรักพิษณุโลก  ศิลปิน สีหนุ่ม เชิญยิ้ม

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=HA6ojIKfVHU
:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-