เคลียดตะงานหลายมื้อนี่เลยเข้าไปหาแนวคลายเคลียดตามเวปไซด์
อีกอย่าง ย่านลืมวิธีโพสรูปภาพในบ้านมหาเพราะว่าบ่ได้โพสหยังมาด๋นแล้ว

จักหน่อย...เคลียดหลาย

จักหน่อย...เคลียดหลาย

จักหน่อย...เคลียดหลาย

จักหน่อย...เคลียดหลาย

จักหน่อย...เคลียดหลาย

ขอบคุณเจ้าของภาพตามเวปต่างๆ และขอบคุณพื้นที่บ้านมหาหลายๆครับ