เพลง บ้านนี้ฉันรัก  ศิลปิน สุรพล สมบัติเจริญเพลง บ้านนี้ฉันรัก  ศิลปิน สุรพล สมบัติเจริญเพลง บ้านนี้ฉันรัก  ศิลปิน สุรพล สมบัติเจริญ ถ้าซ้ำขออภัยเ้ด้อครับ

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=J33umu65L_A
:,1-:,1-:,1-:,1-