เพลงทิ้งน้องไว้หนองหาร ศิลปิน วงเดือน ชไมพรเพลงทิ้งน้องไว้หนองหาร ศิลปิน วงเดือน ชไมพรเพลงทิ้งน้องไว้หนองหาร ศิลปิน วงเดือน ชไมพร

ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=_N359SSBNig&oq
:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-
ถ้าซ้ำขออภัยเ้ด้อครับ
เพลงทิ้งน้องไว้หนองหาร ศิลปิน วงเดือน ชไมพรเพลงทิ้งน้องไว้หนองหาร ศิลปิน วงเดือน ชไมพรเพลงทิ้งน้องไว้หนองหาร ศิลปิน วงเดือน ชไมพร