นั่งอยู่โกโซ - อีเกิ้ง

[MEDIA][wma=380,70]http://wcs.hopto.org/paulpan/file/%CB%E9%CD%A7%A4%C5%D1%A7%E0%A1%E7%BA%E0%BE%C5%A7/%CB%E9%CD%A7%E0%A1%E7%BA%E0%BE%C5%A7%C5%D9%A1%B7%D8%E8%A7%20%CB%C1%CD%C5%D3/%B9%D1%E8%A7%CD%C2%D9%E8%E2%A1%E2%AB%20-%20%CD%D5%E0%A1%D4%E9%A7.wma[/wma][/MEDIA]