คำฝาก จากพ่อ...

พ่อแม่เจ้าอดอยาก...บ่เคยเว้า...ให้เจ้าหยาก
ลูกมักมาก...เพศสัมพันธ์...มันส์ชิบหาย
พ่อกับแม่เลี้ยงหม้อน...ปลูกหมอน...หารายได้
ลูกหญิงชาย...มั่วเมาเสพ....โรคทางเพศ.....กินจนตาย

ขอบคุณ ภาพจาก internet บ้านมหาฯ นำ
ไทบ้านพระเสาร์
๔/๑๒/๕๕