เบิ่งซงเลาซิเก็บกดมาด๋นเนาะจ้า เอ๊าเต็มทีเลยอีหล่า ม่วนสุดขีดหน้าฮ้านหมอลำซิ่งม่วนสุดขีดหน้าฮ้านหมอลำซิ่งม่วนสุดขีดหน้าฮ้านหมอลำซิ่งลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=70kyXJdtyKI