จะใหม่ จะแพง ยังไง ของทุกอย่างที่ซื้อมา มันก็จะเก่าตามเวลาหล่ะน้อง ขอใช้งานได้และยังมีประโยชน์ก็พอแล้ว แฮ่ะๆ