ทายสิว่า..เขาตายเพราะอะไร

ชายคนนี้..เขาตายเพราะเหตุได๋ อิอิ

ปล.เหม็นดากตาย อิอิ