ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=wk8tKR5raBY
http://www.youtube.com/watch?v=wk8tKR5raBY

มโนราบินเวิน อังคนางค์ คุณไชยมโนราบินเวิน อังคนางค์ คุณไชยมโนราบินเวิน อังคนางค์ คุณไชยมโนราบินเวิน อังคนางค์ คุณไชยมโนราบินเวิน อังคนางค์ คุณไชยมโนราบินเวิน อังคนางค์ คุณไชยมโนราบินเวิน อังคนางค์ คุณไชย