:b-bคำมุสาวาทาพระท่านกล่าว......โถแฟนสาวไม่ปฏิบัติขัดข้อศิล
หลงกาเมเสบเมโถโอ้ยุพิน.......น้ำตารินกินสุราพาให้เมา
เขามาต้มลมบ่ส่า ฟ้าบ่บอก คำสัญญาหนุ่มบ้านนอกเขาหลอกขาย หญิงมีซู้งูมีพิษคิดใจหาย เฮาเลยตายย้อนผู้ยิงหญิงตั๋วเก่ง....สั่นดอก:b-b