กำลังแสดงผล 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3

หัวข้อ: ประวัติศาสตร์เกาหลี ตอนที่ 1 พระเจ้าแทโจแห่งโจซอน

Blogger
 1. #1

  เกาทัณฑ์ ประวัติศาสตร์เกาหลี ตอนที่ 1 พระเจ้าแทโจแห่งโจซอน

  ประวัติศาสตร์เกาหลี ตอนที่ 1 พระเจ้าแทโจแห่งโจซอน


  พระเจ้าแทโจ

  (เกาหลี: 태조, ฮันจา: 太祖, MC: Taejo, MR: T'aejo ค.ศ. 1335 - ค.ศ. 1408) เป็นปฐมกษัตริย์แห่งราชวงศ์โจซอนของเกาหลี (ค.ศ. 1392 - ค.ศ. 1398) พระนามเดิมว่า ลีซองกเย (เกาหลี: 이성계, ฮันจา: 李成桂, MC: Yi Seonggye, MR: I Sŏnggye) ทรงย้ายเมืองหลวงของเกาหลีไปยังเมืองฮันซอง และตั้งลัทธิขงจื้อใหม่ (Neo-Confucianism) เป็นศาสนาประจำอาณาจักร
  ก้าวสู่อำนาจ


  ประวัติศาสตร์เกาหลี ตอนที่ 1 พระเจ้าแทโจแห่งโจซอน

  ลีซองกเย เกิดเมื่อค.ศ. 1335 ในมณฑลซังซอง (쌍성총관부, 雙城摠管府) ซึ่งเป็นดินแดนของเกาหลีที่ถูกมองโกลราชวงศ์หยวนผนวกไป บิดาคือลีจาชุน (이자춘, 李子春) หรืออูลูสบุคา (Ulus Bukha) เป็นนายพลเกาหลีที่รับใช้มองโกลบังคับบัญชามณฑลซังซอง ในปี ค.ศ. 1350 พระเจ้าคงมิน (공민왕, 恭愍王) แห่งราชวงศ์โครยอทรงส่งทัพไปยึดมณฑลซังซองคืน ลีจาชุนและครอบครัวก็ย้ายมาอยู่ที่เมืองฮัมฮึง (함흥, 咸興) ในมณฑลฮัมกยอง ลีซองกเยได้รับใช้พระเจ้าคงมินเป็นขุนพลที่มีผลงานโดดเด่น ได้แก่ การยึดเมืองแคซองคืนจากกบฏโพกผ้าแดง (紅巾之亂, Red Turban Rebellion) ในค.ศ. 1361 การยึดมณฑลทงนยอง (동녕부, 東寧府) คืนในค.ศ. 1370 รวมทั้งการปราบโจรสลัดญี่ปุ่น (Wokou)

  จักรพรรดิหงหวู่ (洪武帝) ล้มราชวงศ์หยวนตั้งราชวงศ์หมิง ในปี ค.ศ. 1368 พระเจ้าคงมินถูกลอบปลงพระชนม์ในปี ค.ศ. 1354 โดยกลุ่มขุนนางที่สนับสนุนพวกมองโกล และในค.ศ. 1388 ลีซองกเยได้ร่วมมือกับชเวยอง (최영, 崔瑩) ยึดอำนาจจากขุนนางฝ่ายมองโกล ในปีเดียวกันนั้นเองพระจักรพรรดิหงหวู่มีรับสั่งจะส่งทัพจีนมาตั้งมั่นที่มณฑลซังซอง ชเวยองและพระเจ้าอู (우왕, 禑王) เห็นว่าควรส่งทัพไปรุกรานราชวงศ์หมิงเป็นการต่อต้าน แต่ลีซองกเยเห็นว่าไม่ควรทำเพราะราชวงศ์หมิงขณะนั้นมีความแข็งแกร่งเกาหลีไม่อาจจะสู้ได้ เมื่อเดินทัพถึงเกาะวีฮวา (위화도, 威化島) บนแม่น้ำยาลู ลีซองกเยก็เปลี่ยนใจ หันทัพกลับมาเมืองแคซองกระทำรัฐประหาร...หารชเวยองเสีย แล้วตั้งพระเจ้าชาง (창왕, 昌王) พระโอรสของพระเจ้าอูเป็นกษัตริย์แทน แต่ในปี ค.ศ. 1389 ก็ถอดพระเจ้าชางลงแล้วสำเร็จโทษไปพร้อมกับพระเจ้าอูด้วยข้อหาเป็นเชื้อพระวงศ์ที่ไม่แท้จริง แล้วยกพระเจ้าคงยาง (공양왕, 恭讓王) ขึ้นเป็นกษัตริย์หุ่นเชิดแทน


  ประวัติศาสตร์เกาหลี ตอนที่ 1 พระเจ้าแทโจแห่งโจซอน

  ตั้งราชวงศ์ใหม่


  ลีซองกเยเมื่อได้อำนาจแม้แล้วก็ทำการปฏิรูปการปกครองเสียใหม่ โดยยึดที่ดินจากกลุ่มขุนนางมองโกลเก่ามาทั้งหมดให้กลายเป็นของราชสำนักผ่านทางกฎหมายที่ดินใหม่ เพื่อกำจัดอำนาจของกลุ่มขุนนางมองโกลเก่าซึ่งมีที่ดินในครอบครองเป็นฐานอำนาจจำนวนมาก[1] ขุนนางจะมีที่ดินต่อเมื่อราชสำนักให้มาเท่านั้น และลีซองกเยยังยกเลิกพระพุทธศาสนาเป็นศาสนาพระจำอาณาจักรและยกลัทธิขงจื้อขึ้นมาแทนที่ ลีซองกเยต้องเผชิญกับการต่อต้านของขุนนางและปราชญ์ขงจื้อที่ต่อต้านการเปลี่ยนราชวงศ์ใหม่ นำโดย จองมงจู (정몽주, 鄭夢周) ซึ่งลีซองกเยก็ได้ส่งบุตรชายของตน คือ ลีบังวอน (이방원, 李芳遠) ไปทำการลอบสังหารในค.ศ. 1392[2]

  ในที่สุดด้วยการรบเร้าของสภาองคมนตรีและขุนนางทั้งหลาย ในค.ศ. 1392 ลีซองกเยก็บังคับให้พระเจ้าคงยางสละราชบัลลังก์แล้วเนรเทศไปเมืองวอนจู ประกาศล้มเลิกราชวงศ์โครยอ ปราบดาภิเษกตนเองเป็นกษัตริย์ราชวงศ์ใหม่ ลีซองกเยได้อาศัยหลักอาณัติแห่งสวรรค์ (Mandate of Heaven) ของจีนมาอธิบายการสิ้นสุดของราชวงศ์โครยอและการปราบดาภิเษกของตนเอง ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนในเกาหลี[3] ในค.ศ. 1393 พระเจ้าแทโจทรงส่งทูตไปยังกรุ่งปักกิ่งเพื่อขอพระราชทานการรับรองจากพระจักรพรรดิหงหวู่ และให้ทรงเลือกชื่อราชวงศ์ใหม่ ระหว่างฮวายองและโจซอน ซึ่งพระจักรพรรดิหมิงก็ทรงเลือกโจซอน[4] อย่างไรก็ตามราชวงศ์หมิงยังคงไม่รับรองราชวงศ์ใหม่นี้ของเกาหลีจนกระทั่งรัชสมัยของพระเจ้าแทจง ในค.ศ. 1394 พระเจ้าแทโจก็ทรงสำเร็จโทษพระเจ้าคงยางพร้อมกับพระราชวงศ์ที่เหลือ

  เป็นธรรมเนียมของราชวงศ์ใหม่ของเกาหลีที่จะย้ายเมืองหลวง ด้วยความช่วยเหลือของพระภิกษุมูฮัก (무학, 無學) พระสหายแต่พระเยาว์ผู้เชี่ยวชาญด้านฮวงจุ้ย[5] พระเจ้าแทโจจึงทรงย้ายไปเมืองฮันยาง (한양, 漢陽) และเริ่มส้รางเมืองหลวงแห่งใหม่เมื่อค.ศ. 1394 ดำเนินการก่อสร้างกำแพงสิ่งปลูกสร้างต่างๆ ซึ่งออกแบบโดยจองโดจอน (정도전, 鄭道傳) ปราชญ์ขงจื้อและขุนนางคนสำคัญของพระเจ้าแทโจ ในค.ศ. 1395 พระเจ้าแทโจทรงเปลี่ยนชื่อเมืองเป็นฮันซอง (한성, 漢城) พระราชวังแห่งใหม่จองโดจอนตั้งชื่อให้ว่า พระราชวังคยองบกกุง (경복궁, 景福宮) ซึ่งสร้างเสร็จในค.ศ. 1394 และย้ายราชสำนักไปอยู่ที่เมืองฮันซองเป็นการถาวรในปีนั้นเอง

  ประวัติศาสตร์เกาหลี ตอนที่ 1 พระเจ้าแทโจแห่งโจซอน

  สละบัลลังก์


  พระเจ้าแทโจเมื่อครั้งยังทรงเป็นขุนพลลีซองกเยนั้นมีภรรยาอยู่คนหนึ่งมาจากตระกูลฮัน (한씨, 韓氏) มีลูกชายหกคน แต่นางเสียชีวิตไปก่อนในค.ศ. 1391 เมื่อพระเจ้าแทโจปราบดาภิเษกขึ้นครองราชสมบัตินั้น ได้อภิเษกใหม่กับพระมเหสีชินด็อก ตระกูลคัง (신덕왕후 강씨, 神德王后 康氏) และตั้งพระชายาเก่าตระกูลฮันเป็นพระมเหสีชินอี (신의왕후, 神懿王后) พระเจ้าแทโจทรงมีพระโอรสกับพระมเหสีชินด็อกสองพระองค์ พระเจ้าแทโจทรงสถาปนาองค์ชายอีอัน (의안대군, 宜安大君) ลีบังซอก (이방석, 李芳碩) พระโอรสของพระมเหสีชินด็อกเป็นองค์ชายรัชทายาท สร้างความไม่พอใจแก่พระโอรสทั้งหลายที่ประสูติแต่พระมเหสีฮันเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะองค์ชายจองอัน (정안대군, 靖安大君) ลีบังวอน ซึ่งมีความทะเยอทะยานและที่ผ่านมาได้ช่วยเหลือพระบิดาอย่างมาก

  ประวัติศาสตร์เกาหลี ตอนที่ 1 พระเจ้าแทโจแห่งโจซอน

  พระมเหสีชินด็อกสิ้นพระชนม์ในค.ศ. 1397 เกิดข่าวลือว่าพระเจ้าแทโจหมายจะยกย่องพระโอรสที่ประสูติแต่พระมเหสีใหม่ให้เหนือกว่าพระโอรสที่ประสูติจากพระมเหสีเก่า[6] ในค.ศ. 1398 ลีบังวอน จึงตัดสินใจกระทำการลอบ...หารลีบังบอน (이방번, 李芳蕃) และลีบังซอก พระโอรสของพระมเหสีชินด็อกทั้งสองพระองค์ รวมทั้ง...หารจองโดจอนที่ให้การสนับสนุนองค์ชายลีบังซอกเป็นรัชทายาท เรียกว่า เหตุการณ์จลาจลขององค์ชาย (왕자의난, 王子-亂) ครั้งที่หนึ่ง องค์ชายลีบังวอนตั้งพระเชษฐาองค์ชายยองอัน (영안대군, 永安大君) ลีบังกวา (이방과, 李芳果) เป็นองค์ชายรัชทายาทแทน

  หลังจากที่สุญเสียพระมเหสีและพระโอรสเข่นฆ่ากันเอง พระเจ้าแทโจก็ทรงหมดอาลัยตายอยากกับพระชนม์ชีพแล้วจึงสละราชสมบัติในปีค.ศ. 1398 แล้วเสด็จไปประทับที่เมืองฮึมฮึงหรือฮัมนุงบ้านเกิด องค์ชายลีบังกวาขึ้นครองราชสมบัติต่อเป็นพระเจ้าจองจง (정종, 定宗) แต่ความทะเยอทะยานขององค์ชายลีบังวอนและการนองเลือดยังไม่จบสิ้น

  [แก้] ปั้นปลายพระชนม์ชีพพระเจ้าแทโจสละบัลลังก์แล้วทรงดำรงตำแหน่งเป็น แทซังวัง (태상왕, 太上王) พระเจ้าจองจงทรงหวั่นเกรงอิทธิพลของพระอนุชาองค์ชายลีบังวอน จนในค.ศ. 1400 ก็ทรงสละบัลลังก์ให้แก่ลีบังวอน ขึ้นครองราชย์เป็นพระเจ้าแทจง แต่ทว่าตราพระราชลัญจกรอันเป็นสัญลักษณ์ของพระราชอำนาจนั้นแทซังวังได้ทรงนำติดพระองค์ไปด้วยไม่ทรงมอบให้พระเจ้าแทจง พระเจ้าแทจงได้ส่งทูตมาหาพระราชบิดาหลายครั้งเพื่อขอพระราชทานตราแผ่นดินกลับไป แต่พระเจ้าแทโจก็ทรง...หารทูตของพระโอรสทุกคน จนกระทั่งครั้งสุดท้ายพระเจ้าแทจงได้ส่งพระภิกษุมูฮัก พระสหายของพระเจ้าแทโจมา พระเจ้าแทโจจึงทรงยอมให้พระโอรสเข้าเฝ้า พระเจ้าแทโจทรงขว้างตราแผ่นดินใส่พระพักตร์ของพระเจ้าแทจง แล้วตรัสว่า เอาไปเสียไอ้ลูกชั่ว เจ้าอยากได้มันนักมิใช่ฤๅ

  พระเจ้าแทโจทรงเนรเท..พระองค์เองอยู่ที่บ้านเกิดอยู่หลายปี จนด้วยการขอร้องของพระภิกษุมูฮักแทซังวังจึงเสด็จกลับมาประทับที่พระราขวังคยองบกในค.ศ. 1405 ทรงใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการสวดมนต์สงบพระราชหฤทัย กระทั่งสวรรคตในค.ศ. 1408 พระสุสานชื่อว่า คังวอนนึง (건원릉, 建元陵)

  พระนามเต็มสมเด็จพระราชา แทโจ คังฮอน จีอิน คเยอึน อึงชอง โจท็อง ควางฮุน ยองมยอง ซองมุน ซินมู จองอึย ควางด็อก โก
  태조강헌지인계운응천조통광훈영명성문신무정의광덕고황제
  太祖 康獻至仁啓運應天肇通光勳永命聖文神武正義光德高皇帝  พระบรมวงศานุวงศ์


  พระราชบิดา:ลี จาชุน (이자춘)
  พระราชมารดา:พระนางอึยฮเย ตระกูลแช แห่งยองฮึง (의혜왕후 최씨)
  พระมเหสี

  สมเด็จพระราชินีชินอึย ตระกูลฮัน แห่งอันพยอน (신의왕후 한씨, 神懿王后韓氏 September 1337–September 12, 1391)
  สมเด็จพระราชินีชินด็อก ตระกูลคัง แห่งกุกซาน (신덕왕후 강씨, 神德王后康氏 June 14, 1356-August 13, 1396)


  พระสนม

  พระสนมไม่ทราบพระนาม ตระกูลวอน แห่งวอนจู (성비 원씨, ?-December 29, 1449)
  องค์หญิงจองคยอง ตระกูลยู แห่งโกฮึง (정경궁주 유씨,貞慶宮主柳氏 ค.ศ. 1321-ค.ศ. 1406)
  องค์หญิงฮวาอึย ตระกูลคิม (화의옹주 김씨, 和義翁主金氏 ?-ค.ศ. 1428)
  พระสนมไม่ทราบพระนาม ตระกูลซอง (성씨 미상)
  พระโอรส

  ลี พังวอน,องค์ชายจินอัน พระราชโอรสของพระมเหสีชินอึย ตระกูลฮัน
  ลี พังกวา,องค์ชายยองอัน พระราชโอรสของพระมเหสีชินอึย ตระกูลฮัน
  ลี พังอึย,องค์ชายอิกอัน พระราชโอรสของพระมเหสีชินอึย ตระกูลฮัน
  ลี พังกาน,องค์ชายโฮอัน พระราชโอรสของพระมเหสีชินอึย ตระกูลฮัน
  ลี พังวอน,องค์ชายจองอัน พระราชโอรสของพระมเหสีชินอึย ตระกูลฮัน
  ลี พังยอน,องค์ชายด็อกอัน พระราชโอรสของพระมเหสีชินอึย ตระกูลฮัน
  ลี พงพอน,องค์ชายมูอัน พระราชโอรสของพระมเหสีชินด็อก ตระกูลคัง
  ลี พังซ็อก,องค์ชายอึยอัน พระราชโอรสของพระมเหสีชินด็อก ตระกูลคัง

  พระธิดา

  องคหญิงคยองซิน พระราชธิดาของพระมเหสีชินอึย ตระกูลฮัน
  องค์หญิงคยองซอน พระราชธิดาของพระมเหสีชินอึย ตระกูลฮัน
  องค์หญิงคยองซุน พระราชธิดาของพระมเหสีชินด็อก ตระกูลคัง
  องค์หญิงซุกชิน พระราชธิดาขององค์หญิงฮวาอึย ตระกูลคิม
  องค์หญิงอึยรยอง พระราชธิดาของพระสนมไม่ทราบพระนาม ตระกูลซอง  ข้อมูลจากวิกีพีเดีย


 2. #2
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644
  บล็อก
  63
  เยี่ยมข้อมูลน้องบีครับขอบคุณที่สละเวลาหาของดีมาให้ได้รับการฝึกสมองให้ได้เล่าต่อกันอีกครับ

 3. #3
  ขอบพระคุณเช่นกันค่ะ บีไม่สบายเพิ่งออกจากโรงบาล ขอบพระคุณที่ติดตามเช่นกันค่ะ

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •