บริษัท Softhouse Research & Programming รับสมัครพนักงาน
1. พนักงานบัญชี วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี 2 ตำแหน่ง
2. programmer วุฒิ ปริญญาตรี 4 ตำแหน่ง
3. นักวิเคราะห์ระบบ วุฒิ ปริญญาตรี 2 ตำแหน่ง
ติดต่อที่ 0839947000 คุณสมบัติ
หรือ Email info@marketindustrial.com
หรือ dr.manitk@gmail.com

ขอบพระคุณครับ
ดร.มานิตย์