ขอนำเรื่องการปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวมาเล่าให้ฟังครับอยู่แบบพอเพียง ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวสร้างรายได้เสริมปีที่ผ่านมาถึงปีนี้ หลังเก็บเกี่ยวข้าวพ่อลองปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวหวังสร้างรายได้เสริมเล็กๆ น้อยๆ

พ่อเริ่มปลูกข้าวโพดพันธุ์ข้าวเหนียว(พันธุ์ไหนยังไม่แน่ใจ) เมื่อวันที่ 18 ธ.ค. 2555 และเริ่มเก็บฝักเมื่อวันที่ 28 ก.พ. 2556

รวมเวลาตั้งแต่ปลูกจนเก็บเกี่ยวฝักแรกเป็นเวลา 70 วัน ตลอดระยะการปลูกให้น้ำสามครั้ง โดยสูบน้ำลงร่องแปลงข้าวโพด

บ่อน้ำกว้าง 3 เมตร ยาว 120 เมตร น้ำลดลงไปประมาณ 15 เซนติเมตร แสดงว่าใช้น้ำทั้งหมดเท่ากับ 0.15 x 3 x 120 = 54 ลบม.

แต่น้ำก็ซึมไปไม่ถึงรากข้าวโพดมากนักเพราะดินแข็งและแห้ง ให้ปุ๋ยเคมี 50 กิโลกรัม ไม่ได้ให้ยาใดๆ ปลูกแบบยกร่อง ขุดหลุม

รองก้นด้วยปุ๋ยคอกขี้วัว จำนวนหลุมทั้งหมด 2500 หลุม ในเนื้อที่ประมาณ 1 ไร่ ซึ่งถือว่าปลูกห่างพอสมควร ในหนึ่งหลุมมี

ต้นข้าวโพดสองต้น เก็บฝักไว้ต้นละฝัก ได้ข้าวโพดทั้งหมด 5000 ฝักอยู่แบบพอเพียง ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวสร้างรายได้เสริมแต่เนื่องจากวิธีการปลูก การดูแลรักษาหรืออื่นๆ อาจจะยังไม่ดีและถูกต้องที่สุด ประกอบกับอากาศที่แห้งแล้งมาก ตลอดการปลูก

ไม่มีฝนตกแม้แต่ครั้งเดียว ทำให้ฝักข้าวโพดมีทั้งฝักเล็กฝักใหญ่ พ่อต้มข้าวโพดและให้พี่ชายเข็นขายตามหมู่บ้าน ขายในราคา

3 ฝักใหญ่ 2 ฝักเล็ก ราคา 20 บาท หรือขายฝักสดในราคาฝักใหญ่ฝักละ 3 บาท ฝักเล็กก็บาทสองบาทครับ คิดราคาเฉลี่ยฝักละ

2 บาท ก็จะคิดเป็นเงินประมาณ 10,000 บาท หักต้นทุนคือค่าปุ๋ยเคมี ค่าไถเตรียมดิน ค่าน้ำมันเครื่องสูบน้ำประมาณ 2,500 บาท

ได้กำไรในส่วนที่เป็นค่าแรง ค่าเสียเวลา ได้กิน คิดเป็นเงิน 7,500 บาท และได้ต้นข้าวโพดให้วัว ไม่ขาดทุนแต่ก็ถือว่าได้กำไรน้อย

คิดเสียว่าเป็นอาชีพเสริม เพราะปกติพ่อกับพี่ชาย(คนละครอบครัว) ก็ต้องเลี้ยงวัว เฝ้านาอยู่แล้ว ซึ่งคราวหน้าหรือปีหน้าถ้าปลูก

2 ไร่ และหากไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเกินจากนี้ คงมีรายได้หรือกำไรคนละ 7,500 บาทภายในเวลาสองเดือนครึ่งอยู่แบบพอเพียง ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวสร้างรายได้เสริมข้าวโพดเกิดไม่ค่อยดีนักบางหลุมไม่เกิด ต้องย้ายต้นกล้าทำให้ฟื้นตัวช้าและต้นแกรน ระยะแถวก็ห่างไป ทำให้ได้ต้นข้าวโพดน้อยต้น


อยู่แบบพอเพียง ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวสร้างรายได้เสริม


ดูแลดายหญ้าบ้างเล็กน้อย ที่สำคัญต้องล้อมรั้วหรือกันกันวัวควายให้ดีครับอยู่แบบพอเพียง ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวสร้างรายได้เสริมแต่อีกจุดหนึ่งที่น่าสังเกตคือผมพยายามหาคำตอบว่า พ่อสามารถทำให้ได้ผลดีกว่านี้หรือไม่ ผมสอบถามพ่อว่า

พื้นที่บนคันขอบสระที่เคยปลูกข้าวโพดเป็นประจำมีเนื้อที่เท่าไหร่ ปลูกข้าวโพดระยะเท่าไหร่ ปลูกได้กี่ต้น ได้ข้าวโพดกี่ฝัก ลงทุน

เท่าไหร่ ขายได้เงินเท่าไหร่ พ่อตอบว่าเอ่อ….. ครับถ้าอย่างนั้นช่วยวัดให้ผมหน่อย สรุปพื้นที่ตรงนั้น กว้าง 4 เมตร ยาว 40 เมตร

คิดเป็นพื้นที่ 1 ใน 10 ไร่ พ่อปลูกข้าวโพด 6 แถว แถวละ 60 หลุม ระยะห่างระหว่างแถวกับหลุมคือ 60 x 70 เซนติเมร ปลูกหลุมละ 2 ต้น

เป็นข้าวโพด 720 ต้น ให้ผลผลิตต้นละ 1 ฝัก ถ้า 1 ไร่ ก็จะได้ข้าวโพด 7200 ฝัก ถ้าขายข้าวโพดฝักละ 3 บาทละ เป็นเงิน 20,000 กว่าบาท

ถ้าต้มขายฝักละ 5 บาทล่ะ ได้ 7200 x 5 = 36,000 บาท เออ...เนาะ เขาถึงขายข้าวโพดข้างทาง แถวปากช่อง วาปีสารคามร้อยเอ็ดกัน


น่าจะเป็นจริงครับถ้าปลูกได้ทำได้ตามนั้น เพราะที่ผ่านๆ มาพ่อปลูกข้าวโพดตรงนี้ ขายฝักละ 2.5 บาท ก็จะได้เงินประมาณ 1,000 บาท

ที่เหลืออีกครึ่งต้มกินและแบ่งพี่น้อง ต้มไปเพลบ้าง ลงทุนสามร้อยไม่รวมค่าแรง เมล็ดพันธุ์ฟรี ปุ๋ยคอกฟรี ปุ๋ยเคมีนิดหน่อย ยาไม่ต้องอยู่แบบพอเพียง ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวสร้างรายได้เสริม


สวนข้าวโพดขนาดหนึ่งส่วนสิบไร่ ปลูกข้าวโพด 720 ต้น ได้ฝักข้าวโพดคิดเป็นเงิน 2,000 บาทอยู่แบบพอเพียง ปลูกข้าวโพดข้าวเหนียวสร้างรายได้เสริมนี่เป็นตัวอย่างขนาดฝักข้าวโพดข้าวเหนียวที่พ่อขายเมื่อช่วงวันแม่ปีที่ผ่านมา 2 ฝัก 5 บาทครับ แต่วันนี้ขายฝักละ 3 บาท

ฝักเล็กก็บาทสองบาทและแถมเป็นส่วนใหญ่ ถ้าต้มแล้วเข็นขายก็ ฝักใหญ่ 3 ฝัก เล็ก 2 ฝัก ขาย 20 บาท ข้างในเต็มทุกเม็ด

ผมลองซื้อที่โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ ปทุมฯ ข้าวโพดข้าวเหนียวต้มแล้วสองฝักยี่สิบบาท
เคี้ยวคำไหนผมก็นึกถึงข้าวโพดที่พ่อปลูกคำนั้น


จากเหตุการณ์จริงบนดินอีสานที่แห้งแล้ง นำมาเล่าให้ฟัง เป็นกรณีศึกษาให้ผู้สนใจนำไปเปรียบเทียบวิเคราะห์ได้ครับ


และไม่ว่าจะทำอะไรทุกเรื่องทุกอย่างล้วนแต่มีปัญหาทั้งนั้น การปลูกข้าวโพดที่ดูเหมือนง่ายแต่ถ้าดินไม่พร้อมน้ำไม่พร้อม

คนปลูกไม่สนใจดูแล ไม่มีเวลาเฝ้าดู วิธีการยังไม่ดีพอ ความรู้ประสบการณ์มีไม่ถึง ผลลัพธ์ก็จะไม่เป็นไปตามที่คาดหวัง

เช่นกรณีนี้อาจจะด้วยวิธีการที่ยังไม่ดีในบางจุด ผลออกมาจึงต่ำกว่าที่ตั้งเป้าไว้ แต่ถ้าทำได้ดีในทุกอย่างที่ว่ามา แต่ปลูกเยอะ

เกินไปเกินความต้องการของตลาดก็ยังมีปัญหาอยู่ดีอีกละครับ ประสบการณ์จึงเป็นสิ่งที่สำคัญมาก ได้แต่หวังว่าครั้งต่อไปหาก

พ่อยังอยากจะปลูกข้าวโพดอีก น่าจะให้ผลเป็นที่พอใจมากกว่านี้


แต่ถ้ามองแบบพอเพียง ทำอยู่ทำกิน ไม่มุ่งเน้นผลกำไรมากจนเกินไป ทำหลายๆ อย่างในเวลาเดียวกัน ก็มีความสุขดีครับ


ขอบคุณบ้านมหา