วันที่ 11 กรกฎาคม 2554 วัดสระเกษ อ.เกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด www.watsakate.org ข้อมูลอาจจะเก่าไปหน่อยแต่ธรรมะไม่เคยเก่าสำหรับเราชาวพุทธ


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=IH9fCVjFb9I


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=N7vrqLurD5A


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=qt6JG1FrihQ


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=eE1S2-7E2NA


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=rIG1btDn8pk


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=NgZRWeiCKmw


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=xCHqJ2uBwk4