กำลังแสดงผล 1 ถึง 1 จากทั้งหมด 1

หัวข้อ: เปิดสอบ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ

Blogger
 1. #1
  Maximum learning
  ศิลปิน นักเขียน
  สัญลักษณ์ของ khonsurin
  วันที่สมัคร
  Apr 2008
  ที่อยู่
  ท่าตูม สุรินทร์
  กระทู้
  8,063
  บล็อก
  197

  เปิดสอบ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ  *********************************
  เปิดสอบ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  (สอบตำรวจ 2556 จำนวน 7,000 อัตรา)

  *********************************  สอบตำรวจ 2556 เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ บุคคลภายใน 7,000 อัตรา
  (ชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร) (2 – 10 เม.ย. 2556)
  เปิดสอบ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ  รับสมัครข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเป็นชั้นสัญญาบัตร 7,000 อัตรา
  พ.ศ. 2556


  บช.ศ., บช.น., ภ.1, ภ.2, ภ.3, ภ.4, ภ.5, ภ.6, ภ.7, ภ.8, ภ.9, ศชต., บช.ตชด.และ สงป.


  การรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวนเข้ารับการฝึกอบรม เพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร พ.ศ. 2556


  ร่าง แผนการปฏิบัิติงานในการรับสมัครและคัดเลือกข้าราชการตำรวจชั้นประทวน เข้ารับการฝึกอบรมเพื่อแต่งตั้งเป็นข้าราชการตำรวจชั้นสัญญาบัตร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 จำนวนเป็นไปตามที่ ตร.(สกพ.) อนุมัติจัดสรรอัตราและตำแหน่ง (ประมาณ 7,000 อัตรา)  เปิดสอบ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  +++++++++++++++++++++++++++++

  กฟน. เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ
  "30 ตำแหน่ง 150 อัตรา"
  (1 – 10 เม.ย. 2556)
  เปิดสอบ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ
  นักวิชาการ(ด้านแผนงาน-เศรษฐกิจ-ความปลอดภัย)
  ,นักบัญชี,บุคลากร,นักฝึกอบรม,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรโยธา,
  วิศวกรคอมพิวเตอร์,วิศวกรเครื่องกล,สถาปนิก,เลขานุการ,
  นักประมวลผลข้อมูล,นักประชาสัมพันธ์,นักการเงิน,นิติกร,พยาบาลวิชาการ,
  นักกายภาพบำบัด,นักรังสีการแพทย์,นักวิทยาศาสตร์การแพทย์,นักบริหารงานพัสดุ


  การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลภายนอกและพนักงานการไฟฟ้านครหลวงเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุในคุณวุฒิต่างๆ จำนวน 30 ตำแหน่ง 150 อัตรา สำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปริญญาตรี-ปริญญาโท  คุณวุฒิปริญญาโท

  ด้านบริหารธุรกิจสาขา การตลาด การเงิน บัญชี
  บริหารรัฐกิจ
  รัฐศาสตร์ เป็นต้น


  คุณวุฒิปริญญาตรี

  ด้านวิศวกรรมไฟฟ้า
  วิศวกรรมโยธา
  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์
  บริหารธุรกิจ สาขาการตลาด การเงิน บัญชี
  บริหารรัฐกิจ
  เศรษฐศาสตร์
  รัฐศาสตร์
  นิเทศศาสตร์
  นิติศาสตร์
  สถาปัตยกรรมศาสตร์
  ศิลปศาสตร์
  มนุษย์ศาสตร์
  อาชีวอนามัย
  เลขานุการ
  อักษรศาสตร์
  ครุศาสตร์
  วิทยาศาสตร์
  เทคนิคการแพทย์
  พยาบาล ฯลฯ เป็นต้น  โดยเปิดรับสมัครเพียง 10 วัน

  ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2556 ถึงวันที่ 10 เมษายน 2556
  (กฟน. เปิดรับสมัครวันแรก 1 เม.ย. 2556 เวลา 07.30 น.
  และวันสุดท้ายของการรับสมัครสอบ 10 เม.ย. 2556 เวลา 15.30 น.)  วิธีการสมัครงานราชการกฟน.

  กฟน. รับสมัครออนไลน์ทางเว็บไซต์เท่านั้น (เสริชหาในกูเกิล)
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 เม.ย. 2556
  สอบวันที่: 27-28 เม.ย. 2556
  ประกาศผลสอบ: 9 พ.ค. 2556  ขอบคุณ
  FB งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ  +++++++++++++++++++++++++


  สภากาชาดไทย  สภากาชาดไทย เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี,เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล,นักเทคนิคการแพทย์,เจ้าหน้าที่พัสดุ,เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ,เจ้าหน้าที่ธุรการ,นักเทคนิคการแพทย์,นายแพทย์ชั่วคราว,เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป,วิทยาจารย์

  (22 มี.ค. – 17 เม.ย. 2556)
  เปิดสอบ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ


  สภากาชาดไทยเปิดรับสมัครสอบ รวม 11 อัตรา (ข่าวนี้มีทั้งหมด 10 หน้าคลิกเปลี่ยน

   เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
   เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล
   นักเทคนิคการแพทย์
   เจ้าหน้าที่พัสดุ
   เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
   เจ้าหน้าที่ธุรการ
   นักเทคนิคการแพทย์
   นายแพทย์ชั่วคราว
   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
   วิทยาจารย์

  ________________________________________

  ประกาศสำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย

  เรื่อง รับสมัครบุคคล
  เพื่อสอบแข่งขันและสอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย


  สำนักงานการเจ้าหน้าที่ สภากาชาดไทย มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคล เพื่อสอบแข่งขันและ สอบคัดเลือกเป็นบุคลากรสภากาชาดไทย

  1. รับสมัครตำแหน่งต่างๆ จำนวน 11 อัตรา

  1.1 เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี 3-5 ฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด อัตราเงินเดือน ระดับ 3 ขั้น 13,310 บาท จำนวน 2 อัตรา


  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  วิเคราะห์การขอใช้เงินสะสม การขออนุมัติใช้เครื่องหมายกาชาดเพื่อหารายได้ และกิจกรรมอื่นๆ วิเคราะห์การจัดซื้อพัสดุ – ครุภัณฑ์ การจำหน่ายและทำลาย การติดตามการจัดทำงบประมาณประจำปี งบการเงินทุกไตรมาส งบดุล ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอ พร้อมทั้งจัดทำข้อมูลทางด้านการเงิน การบัญชี ของเหล่ากาชาดจังหวัดและกิ่งกาชาดอำเภอให้เป็นปัจจุบัน วิเคราะห์รายงานการตรวจสอบเหล่ากาชาดจังหวัด และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

  คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง

  1) เพศหญิง อายุ 20 – 45 ปี
  2) วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาการบัญชี
  3) มีความรู้ความสามารถทางด้านการเงิน และการบัญชี
  4) สามารถพิมพ์ดีดภาษาไทย และภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
  5) สามารถใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft Office และ Internet ได้ดี และ
  หากสามารถใช้โปรแกรมการประมวลผลทางด้านการเงิน การบัญชี ได้ดี จะได้รับ
  การพิจารณาเป็นพิเศษ
  6) ถ้ามีประสบการณ์จากการทำงานบริษัททางด้านการบัญชี หรือเป็นพนักงานราชการทำงานทางด้านการบัญชี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
  7) หากได้รับการคัดเลือกจะต้องมีหลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันตามหลักเกณฑ์สภากาชาดไทย วงเงินค้ำประกัน จำนวน 200,000 บาท หรือตามที่หน่วยงานกำหนด  ++++++++++++++++++++++++
  กทม. ครั้งที่ 1/2556-2/2556
  เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ (8 – 30 พ.ค. 2556)
  เปิดสอบ งานราชการ รัฐวิสาหกิจURL]  ประกาศสำนักงาน ก.ก.

  กำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญทางอินเตอร์เน็ต


  ด้วยสำนักงานคณะกรรมการข้าราชการกรุงเทพมหานคร (สำนักงาน ก.ก.) โดยกองสรรหาบุคคล กำหนดการเปิดรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการกรุงเทพมหานครสามัญ ประจำปีงบประมาณ 2556 ดังนี้  1. ครั้งที่ 1/2556 เปิดรับสมัครสอบ ระหว่างวันที่ 8-30 พฤษภาคม 2556

  2. ครั้งที่ 2/2556 เปิดรับสมัครสอบในเดือนพฤศจิกายน 2556


  สำหรับตำแหน่งที่เปิดรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในครั้งที่ 1/2556 ประกอบด้วย ประเภททั่วไป ระดับปฏิบัติงาน จำนวน 9 ตำแหน่ง ได้แก่

  1. โภชนากรปฏิบัติงาน
  2. เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน
  3. นายช่างเขียนแบบปฏิบัติงาน
  4. นายช่างสำรวจปฏิบัติงาน
  5. เจ้าหน้าที่งานรักษาความสะอาดปฏิบัติงาน
  6. พนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยปฏิบัติงาน
  7. เจ้าพนักงานพัสดุปฏิบัติงาน
  8. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
  9. เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน


  ประเภทวิชาการ ระดับปฏิบัติการ 6 ตำแหน่ง ได้แก่

  1. นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
  2. นักวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
  3. นักวิชาการแผนที่ปฏิบัติการ
  4. นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ
  5. วิศวกรโยธาปฏิบัติการ
  6. วิศวกรไฟฟ้าปฏิบัติการ


  รายละเอียดของตำแหน่งที่จะเปิดสอบแข่งขันฯ จะต้องเป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไปและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กำหนดในมาตรฐาน 43 แห่งพระราชบัญญัติข้าราชการกรุงเทพมหานครและบุคลากรกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2556

  และสำเร็จการศึกษาตรงตามที่กำหนดในคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของตำแหน่งที่สมัครสอบอยู่ก่อนหรือภายในวันที่ปิดรับสมัครสอบตามที่ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันฯ ในครั้งนั้นๆ กำหนด
  ++++++++++++++++++++++++++++++  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่


  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ,นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ (3 – 29 เม.ย. 2556)  เปิดสอบ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ  กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ โดยวิธี : สอบแข่งขัน


  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการโสตทัศนศึกษาปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท


  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


  รายละเอียดวุฒิ
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่ง ทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยีการศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน


  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น เกี่ยวกับงานด้านวิชาการโสตทัศนศึกษาที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ ปฏิบัติงานและตัดสินใจภายใต้การกำกับแนะนำหรือตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้

  1. ด้านการปฏิบัติการ

  (1)จัดเตรียมและควบคุมการใช้อุปกรณ์ประเภทเครื่องเสียง เครื่องฉาย การผลิตวัสดุ อุปกรณ์ ที่ใช้ในการจัดแสดงหรือบรรยาย เพื่อให้การแสดงหรือบรรยายที่ต้องอาศัยเครื่องเสียงหรือเครื่องฉายดำเนินไปโดยความเรียบร้อย และเกิดความเหมาะสม
  (2)ช่วยเขียน เรียบเรียง คำบรรยายภาพ คำบรรยายแผนภูมิ บทรายการวิทยุ ภาพยนตร์ หรือโทรทัศน์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ หรือข้อมูลอันเป็นประโยชน์ในด้านต่าง ๆ
  (3)จัดหา ดูแล รักษา ซ่อมแซม เครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนวัสดุอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อให้สามารถใช้งานได้ดี ประหยัดงบประมาณของหน่วยงาน และดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

  2. ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  3. ด้านการประสานงาน
  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิด ความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  4. ด้านการบริการ
  ให้คำปรึกษา แนะนำในด้านการใช้ บำรุงรักษาเครื่องเสียง เครื่องฉาย ตลอดจนโสตทัศนูปกรณ์แก่หน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้สามารถดำเนินการด้านโสตทัศนศึกษาได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

  ความรู้ที่จำเป็น(วิชาที่สอบ) : -
  ทักษะ/สมรรถนะ : -
  เงื่อนไข ไม่รับโอน

  เปิดรับสมัคร
  วันพุธที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันจันทร์ที่ 29 เมษายน พ.ศ. 2556  ชื่อตำแหน่ง : นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 4 ตำแหน่ง  ระดับการศึกษา ปริญญาตรี

  รายละเอียดวุฒิ
  - ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่ง ทางคอมพิวเตอร์
  - เป็นผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ระดับปริญญาตรี ของ ก.พ.

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับ วิทยาการคอมพิวเตอร์ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้


  1.ด้านการปฏิบัติการ

  (1)ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล ชุดคำสั่งระบบปฏิบัติการ ชุดคำสั่งสำเร็จรูป ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่ออำนวยการให้งานเทคโนโลยีสารสนเทศในความรับผิดชอบดำเนินไปได้อย่างราบรื่นและสอดคล้องกับความต้องการของหน่วยงาน
  (2)ประมวลผลและปรับปรุงแก้ไขแฟ้มข้อมูล เพื่อให้ข้อมูลที่ได้ถูกต้องแม่นยำมากที่สุด
  (3) ทดสอบคุณสมบัติด้านเทคนิคของระบบ เพื่อให้ระบบมีคุณสมบัติที่ถูกต้องตรงตามความต้องการและสภาพการใช้งานของหน่วยงานอยู่เสมอ
  (4) เขียนชุดคำสั่งตามข้อกำหนดของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลที่ได้วางแผนไว้แล้ว เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้ดำเนินไปได้อย่างราบรื่น
  (5) เขียนชุดคำสั่ง ทดสอบความถูกต้องของคำสั่ง แก้ไขข้อผิดพลาดของคำสั่ง เพื่อให้ระบบปฏิบัติการทำงานได้อย่างถูกต้องแม่นยำและมีประสิทธิภาพมากที่สุด
  (6) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ความต้องการของระบบงานประยุกต์ และระบบข้อมูลของหน่วยงานที่ไม่ซับซ้อน เพื่อพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศในหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของหน่วยงานมากที่สุด
  (7) ช่วยรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบงานประยุกต์ เพื่อให้ได้ระบบงานประยุกต์ที่ตรงตามคุณลักษณะและความต้องการของหน่วยงาน
  (8) รวบรวมข้อมูลประกอบการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ ระบบเครือข่าย ระบบงานประยุกต์และระบบสารสนเทศ การจัดการระบบการทำงานเครื่อง การติดตั้งระบบเครื่อง เพื่อให้ได้อุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหน่วยงาน และตรงตามความต้องการ ลักษณะการใช้งานของหน่วยงาน


  2. ด้านการวางแผน

  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด

  3.ด้านการประสานงาน

  (1) ประสานงานทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงาน
  ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย

  4. ด้านการบริการ

  (1) ช่วยจัดทำคู่มือระบบและคู่มือผู้ใช้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ผู้ใช้ให้สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ด้วยตนเอง
  (2) ดำเนินการฝึกอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ สนับสนุนการใช้ระบบงานที่พัฒนา
  แก่เจ้าหน้าที่ผู้ใช้งาน หรือเจ้าหน้าที่ระดับรองลงมา
  (3) ปฏิบัติงานร่วมกับผู้ใช้ในการนำระบบไปใช้ในการปฏิบัติงาน เพื่อช่วยเหลือผู้ใช้หากมีปัญหาหรือข้อสงสัยในการใช้งานเครื่องคอมพิวเตอร์ และปฏิบัติงานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย  ++++++++++++++++++++++++
  กรมเจ้าท่า เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ,เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ (1 – 11 เม.ย. 2556)


  เปิดสอบ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ  กรมเจ้าท่าเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ
  โดยวิธี : คัดเลือก  พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ

  ชื่อตำแหน่ง : พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : 13,300 บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  รายละเอียดวุฒิ
  ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง


  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานพยาบาลวิชาชีพ ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายโดยมีลักษณะงานที!ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้


  ด้านการปฏิบัติการ

  (1) ปฏิบัติการพยาบาลขั้นพื้นฐานตามมาตรฐานวิชาชีพ ในการให้การพยาบาล แก่ผู้ใช้บริการ เพื่อให้ได้รับการดูแลที่ถูกต้องเหมาะสมและปลอดภัย
  (2) คัดกรอง ประเมินภาวะสุขภาพ วิเคราะห์ปัญหา วินิจฉัยปัญหา ภาวะเสี่ยง เพื่อให้การช่วยเหลือทางนิติวิทยาศาสตร์ การพยาบาลได้อย่างถูกต้องเหมาะสมทันสถานการณ์และทันเวลา
  (3) บันทึก รวบรวม ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลด้านการพยาบาลเบื้องต้น เพื่อพัฒนาการดูแลผู้ป่วยให้เกิดความปลอดภัย สุขสบาย และมีประสิทธิภาพ
  (4) ส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสุขภาพประชาชน หรือการบริการอื่นๆ ทางด้านสุขภาพ เพื่อสุขภาพที่ดีของประชาชน

  ด้านการวางแผน
  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด


  ด้านการประสานงาน

  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย


  ด้านการบริการ

  (1) สอน แนะนำ ให้คำปรึกษา เบื้องต้นแก่ผู้ใช้บริการและครอบครัว ชุมชน เกี่ยวกับการส่งเสริม ป้องกัน ดูแลรักษา ฟื้นฟูสมรรถภาพเพื่อให้ประชาชนสามารถดูแลตนเองได้
  (2) ให้บริการข้อมูลทางวิชาการ จัดเก็บข้อมูลเบื้องต้น เกี่ยวกับการพยาบาล เพื่อให้ประชาชนได้ทราบข้อมูลและความรู้ต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ สอดคล้องและสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน และใช้ประกอบการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงาน หลักเกณฑ์ มาตรการต่างๆ

  ลักษณะงานต้องปฏิบัติงานในเรือ และสามารถเดินทางไปกับเรือได้ตลอดเวลา หากเป็นเพศชายจะเหมาะสมกว่า  เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ


  ประกาศรับสมัคร : ข้าราชการ
  โดยวิธี : คัดเลือก
  ชื่อตำแหน่ง : เจ้าพนักงานตรวจท่าปฏิบัติการ
  อัตราเงินเดือน : (ตามเอกสารแนบ บาท
  ประเภท : วิชาการ ระดับปฏิบัติการ
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 1 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี


  รายละเอียดวุฒิ

  1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทางวิทยาการเดินเรือ และ

  2) ได้รับประกาศนียบัตรอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้

  2.1) ได้รับประกาศนียบัตรนายประจำเรือฝ่ายเดินเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000ตันกรอส จากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

  2.2) ได้รับประกาศนียบัตรต้นเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่า หรือประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 500 – 3,000 ตันกรอส จากกรมเจ้าท่าหรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

  2.3) ได้รับประกาศนียบัตรนายเรือของเรือกลเดินทะเล ขนาด 3,000 ตันกรอสหรือมากกว่าจากกรมเจ้าท่า หรือที่กรมเจ้าท่าเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ : ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ปฏิบัติงานในฐานะผู้ปฏิบัติงานระดับต้น ที่ต้องใช้ความรู้ ความสามารถทางวิชาการในการทำงาน ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการตรวจท่า ภายใต้การกำกับ แนะนำ ตรวจสอบ และปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย โดยมีลักษณะงานที่ปฏิบัติในด้านต่าง ๆ ดังนี้


  ด้านการปฏิบัติการ

  (1) ตรวจตราและควบคุมการเดินเรือ การจราจรทางน้ำ การขนส่งทางน้ำ รวมทั้งอำนวยความสะดวกและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการขนส่งทางน้ำ รับแจ้งและตรวจเอกสารเรือไทยและเรือต่างประเทศที่เข้าและออกจากเขตท่า เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการเดินเรือ
  (2) ตรวจพิจารณาการขออนุญาตกระทำสิ่งล่วงล้ำลำน้ำ การขออนุญาตขุดหรือ ทิ้งดินอับเฉา ตลอดจนสิ่งปฏิกูลหรือสิ่งอื่นใดลงในแม่น้ำลำคลองที่มีการเดินเรือ ยกเว้นส่วนที่เป็นหน้าที่ของส่วนราชการอื่น เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมาย
  (3) พิจารณาการขออนุญาตจอดเรือเพื่อขนถ่ายน้ำมันเชื้อเพลิงหรือสิ่งของที่ทำให้ เกิดอันตราย การขออนุญาตใช้เรือทำการบรรทุกและลำเลียงน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อให้เป็นไปตาม ระเบียบและเกิดความปลอดภัย
  (4) พิจารณาข้อพิพาทเกี่ยวกับความเสียหายอันเนื่องมาจากการเดินเรือ สอบสวนพิจารณา ความผิดเกี่ยวกับความสามารถหรือความประพฤติของผู้ถือประกาศนียบัตรผู้ควบคุม เรือ สอบสวนและดำเนินคดีแก่ผู้ละเมิด เพื่อให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการเดินเรือในน่านน้ำไทย กฎหมายว่าเรือไทย และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันเรือโดนกัน
  (5) สอบความรู้ผู้ทำการในเรือเพื่อให้เป็นไปตามข้อบังคับ
  (6) การระวังแนวเขตที่ดินริมฝั่งแม่น้ำ ทะเลอาณาเขต และชายหาด เพื่อมิให้มีการรุกล้ำที่สาธารณะ
  (7) ตรวจพิจารณาแผนรักษาความปลอดภัยของเรือและท่าเรือ ตามข้อบังคับภายใต้อนุสัญญาระหว่างประเทศ


  ด้านการวางแผน

  วางแผนการทำงานที่รับผิดชอบ ร่วมดำเนินการวางแผนการทำงานของหน่วยงานหรือโครงการเพื่อให้การดำเนินงาน เป็นไปตามเป้าหมายผลสัมฤทธิ์ที่กำหนด


  ด้านการประสานงาน

  (1) ประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกทีมงานหรือหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนดไว้
  (2) ชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริง แก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อสร้างความเข้าใจหรือความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย


  ด้านการบริการ

  (1) ให้คำปรึกษา แนะนำ ตอบปัญหา เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยของการขนส่งทางน้ำและการจราจรทางน้ำ แก่หน่วยงานราชการ เอกชน ประชาชนหรือองค์กรทั่วไป เพื่อให้ทราบข้อมูลความรู้ต่าง ๆ
  (2) จัดทำข้อมูลเบื้องต้น รายงาน หรือฐานข้อมูลระบบสารสนเทศ เกี่ยวกับงานจราจรทางน้ำ เพื่อสนับสนุนภารกิจของส่วนราชการและประโยชน์ในการพิจารณากำหนดนโยบาย แผนงานหลักเกณฑ์หรือมาตรการด้านความปลอดภัยต่าง ๆ

  เงื่อนไข ไม่รับโอน

  เปิดรับสมัคร
  วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556


  วิธีการสมัครงานราชการกรมเจ้าท่า

  ขอทราบรายละเอียด รับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ ฝ่ายการเจ้าหน้าที่ สำนักเลาขานุการกรม กรมเจ้าท่า (อาคาร 2 ชั้น 5) ถนนโยธา เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพฯ 10100 ในวันและเวลาราชการ

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 23 เม.ย. 2556
  สอบวันที่: 7 พ.ค. 2556
  ประกาศผลสอบ: 14 พ.ค. 2556  ขอบคุณ
  FB งานราชการ รัฐวิสาหกิจ เปิดสอบ

  ++++++++++++++++++++++  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา

  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
  เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา (1 – 11 เม.ย. 2556
  )  เปิดสอบ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ


  สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยา
  อัตราเงินเดือน : 14,040 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

  รับสมัครจากผู้สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นเทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชา ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. ด้านการปฏิบัติการ

  1.1 ช่วยตรวจสอบการนำเข้า นำผ่าน ส่งออกซึ่งผลิตภัณฑ์สุขภาพให้เป็นไปตามหลักวิชาการและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง
  1.2 ช่วยเฝ้าระวังด้านคุณภาพมาตรฐาน ความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์สุขภาพ โดยการทดสอบเบื้องต้น ณ ด่านอาหารและยา และการเก็บตัวอย่างส่งวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ
  1.3 ช่วยพนักงานเจ้าหน้าที่ด่านอาหารและยาในการป้องกันและป้องปรามการนำเข้า นำผ่าน การส่งออกหรือการลักลอบนำเข้าผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ผิดกฎหมายหรืออาจเป็นอันตรายต่อผู้บริโภค

  2. ด้านการวางแผน

  2.1 มีส่วนร่วมในการวางแผนปฏิบัติงานประจำปี ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติ รวมถึงการลดขั้นตอนการปฏิบัติงาน

  3. ด้านการประสานงาน

  3.1 ร่วมประสานการทำงานร่วมกันทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน เพื่อให้เกิดความร่วมมือและผลสัมฤทธิ์ตามที่กำหนด
  3.2 ร่วมชี้แจงและให้รายละเอียดเกี่ยวกับข้อมูล ข้อเท็จจริงแก่บุคคลหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อสร้างความเข้าใจและความร่วมมือในการดำเนินงานตามที่ได้รับมอบหมาย


  4. ด้านการบริการ

  4.1 ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาระดับเบื้องต้นแก่หน่วยงานทั้งของภาครัฐและเอกชน ในเรื่องข้อกฎหมายและวิธีปฏิบัติในการนำเข้าและส่งออกผลิตภัณฑ์สุขภาพ


  เปิดรับสมัคร

  วันจันทร์ที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันพฤหัสบดีที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2556  วิธีการสมัครงานราชการสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา :
  ยื่นใบสมัครทางอินเตอร์เน็ต ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 2556
  สอบวันที่: 2556
  ประกาศผลสอบ: 2556
  +++++++++++++++++++++++  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  เปิดรับสมัครสอบ งานราชการ ครู (22 – 30 เม.ย. 2556)
  เปิดสอบ งานราชการ รัฐวิสาหกิจ


  สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาเปิดรับสมัครสอบ งานราชการ 2556
  ประกาศรับสมัคร : พนักงานราชการ
  ชื่อตำแหน่ง : ครู
  อัตราเงินเดือน : 15960 บาท
  ประเภท : บริหารทั่วไป
  จำนวนตำแหน่งว่าง : 2 ตำแหน่ง (สัตวศาสตร์,ประมง)
  ระดับการศึกษา : ปริญญาตรี  คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
  ตามประกาศรับสมัคร (ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี)

  ลักษณะงานที่ปฏิบัติ
  ตามประกาศรับสมัคร (ปฏิบัติงานที่วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี)


  เปิดรับสมัคร
  วันจันทร์ที่ 22 เมษายน พ.ศ. 2556 ถึง วันอังคารที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556


  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ วิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีกาญจนบุรี

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ: 30 เม.ย. 2556
  สอบวันที่: 2556
  ประกาศผลสอบ: 2556  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย khonsurin; 01-04-2013 at 06:39.

Tags for this Thread

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •