ดีแท้นอ เพิ่นยังฮักสาประเพณี ฮีดคองของเก่าไว้อยู่ สาธุ อนุโมทนานำเด้อ ญาท่าน บ้านเมืองทุกก้ำทุกฝ่าย โอ๊ย..ตาลาย หาแว่นบ่พ้อ พิมผิดพิมถึก ขออภัยเด้อพี่น้อง