คิดออนซอน - เย็นจิตร พรเทวี
[MEDIA]
[wma=380,70]http://wcs.hopto.org/mount/file/%e0%c2%e7%b9%a8%d4%b5%c3%20-%20%a4%d4%b4%cd%cd%b9%ab%cd%b9.wma[/wma]
[/MEDIA]