น้ำตาหล่นบนเวที - เย็นจิตร พรเทวี
[MEDIA]
[wma=380,70]http://wcs.hopto.org/mount/file/%e0%c2%e7%b9%a8%d4%b5%c3%20-%20%b9%e9%d3%b5%d2%cb%c5%e8%b9%ba%b9%e0%c7%b7%d5.wma[/wma]
[/MEDIA]