ผัวสามสไตล์ - เย็นจิตร พรเทวี
[MEDIA]
[wma=380,70]http://wcs.hopto.org/mount/file/%e0%c2%e7%b9%a8%d4%b5%c3%20-%20%bc%d1%c7%ca%d2%c1%ca%e4%b5%c5%ec.wma[/wma]
[/MEDIA]