วอนพี่มีรักเดียว - เย็นจิตร พรเทวี
[MEDIA]
[wma=380,70]http://wcs.hopto.org/mount/file/%e0%c2%e7%b9%a8%d4%b5%c3%20-%20%c7%cd%b9%be%d5%e8%c1%d5%c3%d1%a1%e0%b4%d5%c2%c7.wma[/wma]
[/MEDIA]