รอวันเธอลืมเขา - พรสวรรค์ นิลวรรณ
[FLASH]http://www.swfcabin.com/swf-files/1366987142.swf[/FLASH]
รอวันเธอลืมเขา - พรสวรรค์ นิลวรรณ
จากปลายปากกาของ อ.คำเกิ่ง ทองจันทร์