แฟนเขาหล่ออีหลี - สุนทร วงค์จันทร์
[FLASH]http://www.swfcabin.com/swf-files/1366987657.swf[/FLASH]
แฟนเขาหล่ออีหลี - สุนทร วงค์จันทร์
อีกหนึ่งผลงานกลอนจากปลายปากกาของ
อ.คำเกิ่ง ทองจันทร์