ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=jDnsnJQ0urg

คิดถึงแฟนทหาร อังคนางค์ คุณไชยคิดถึงแฟนทหาร อังคนางค์ คุณไชยคิดถึงแฟนทหาร อังคนางค์ คุณไชยคิดถึงแฟนทหาร อังคนางค์ คุณไชยคิดถึงแฟนทหาร อังคนางค์ คุณไชยคิดถึงแฟนทหาร อังคนางค์ คุณไชยคิดถึงแฟนทหาร อังคนางค์ คุณไชยคิดถึงแฟนทหาร อังคนางค์ คุณไชยคิดถึงแฟนทหาร อังคนางค์ คุณไชยคิดถึงแฟนทหาร อังคนางค์ คุณไชยคิดถึงแฟนทหาร อังคนางค์ คุณไชยคิดถึงแฟนทหาร อังคนางค์ คุณไชยคิดถึงแฟนทหาร อังคนางค์ คุณไชยคิดถึงแฟนทหาร อังคนางค์ คุณไชยคิดถึงแฟนทหาร อังคนางค์ คุณไชยคิดถึงแฟนทหาร อังคนางค์ คุณไชย