ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=m8mWlHS2gsA

ลำภูไท
ลำเพลิน
จากเรื่องลำเรื่องนางสงกานต์

:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-