ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=zTwDlJNIpxA

ลำภูไท จากลำเรื่องนางสิบสอง

:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-:,1-