อกไม่หักถ้ารักติ๋ม - ดวงใจ เพชรภูธร งานกลอนลำร้องแก้กับกลอน เมาหนักเพราะรักติ๋ม
[FLASH]http://www.swfcabin.com/swf-files/1368369274.swf[/FLASH]
อกไม่หักถ้ารักติ๋ม - ดวงใจ เพชรภูธร งานกลอนลำร้องแก้กับกลอน เมาหนักเพราะรักติ๋ม
ขออนุญาติวางที่ห้องนี้ละกันครับ