มีหมู่เป็นคนคำม่วงคือกันจ้า มักผ้าไหมแพรวาหลาย งามอีหลีจ้า