กำลังแสดงผล 1 ถึง 3 จากทั้งหมด 3

หัวข้อ: วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

Blogger
 1. #1
  ร่วมถ่ายทอดความรู้สู่สังคม สัญลักษณ์ของ jinnawat90
  วันที่สมัคร
  Mar 2013
  กระทู้
  620

  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก


  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พ.ค. วันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญ วันงดสูบบุหรี่โลก กลอน วันงดสูบบุหรี่โลก ร่วม รณรงค์ วันงดสูบบุหรี่โลก ความหมาย วันงดสูบบุหรี่โลก 2556 วันงดสูบบุหรี่โลก 2556 คําขวัญ

  วันงดสูบบุหรี่โลก
  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก คำขวัญ

  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

  ความเป็นมา วันงดสูบบุหรี่โลก

  เริ่มมีการจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกในวันที่ 31 พฤษภาคม ค.ศ.1988 โดยองค์การอนามัยโลก เนื่องจากเล็งเห็นอันตรายของบุหรี่ต่อสุขภาพ ของผู้สูบบุหรี่และผู้ไม่สูบบุหรี่แต่ได้รับควันบุหรี่ การจัดงานวันงดสูบบุหรี่โลกก็เพื่อกระตุ้นให้ผู้สูบบุหรี่เลิกสูบ และให้รัฐบาลชุมชนและประชากรโลก ตระหนักถึงความสำคัญและเข้าร่วมกิจกรรม

  วันงดสูบบุหรี่โลก บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพประชาชนเรื่องบุหรี่

  การสูบบุหรี่หรือได้รับควันบุหรี่เป็นประจำเป็นปัจจัยสำคัญที่ทำให้เกิดโรคมะเร็งปอด ถุงลมโป่งพอง และโรคระบบทางเดินหายใจอื่น ๆ นอกจากนี้ยังส่งผลทำให้มีโอกาสเกิดโรคบางโรคมากกว่าผู้ที่ไม่ได้รับควันบุหรี่ เช่น โรคหัวใจขาดเลือด โรคหลอดเลือดสมอง และโรคอื่น ๆ อีกหลายโรค บุหรี่ยังทำให้เสียทรัพย์โดยไม่จำเป็นอีกด้วย
  องค์การอนามัยโลกระบุชัดเจนว่า การสูบบุหรี่เป็นสาเหตุสำคัญของการป่วยและเสียชีวิตก่อนวัยอันควรที่สามารถป้องกันได้ และกำหนดให้ วันที่ 31 พฤษภาคม ของทุกปีเป็นวันงดสูบบุหรี่โลก ( World No Tobacco Day) มีการกำหนดคำขวัญในการรณรงค์เพื่อการไม่สูบบุหรี่ในแต่ละปี

  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

  กฎหมายคุ้มครอง วันงดสูบบุหรี่โลก

  บุหรี่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ทั้งต่อผู้สูบเอง และผู้ที่อยู่ใกล้ชิดที่สูดหายใจเอาอากาศที่มีควันบุหรี่เข้าไป เพราะควันบุหรี่ประกอบด้วยสารที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพทั้งสิ้น เช่น คาร์บอนมอนอกไซด์ นิโคติน ทาร์ เป็นต้น จากการสำรวจพบว่า ผู้ที่เป็นมะเร็งปอดนั้น ร้อยละ 90 เป็นผลเนื่องมาจากการสูบบุหรี่ และถ้าสูบเกินวันละ 1 ซอง จะมีโอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกว่าผู้ที่ไม่สูบถึง 5-20 เท่า นอกจากนี้ ผู้ที่ป่วยด้วยโรคหลอดลมอักเสบร้อยละ 80 และโรคหัวใจร้อยละ 50 ก็มีผลมาจากการสูบบุหรี่เช่นเดียวกันทั้ง 2 ฉบับ ได้แก่

  พระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535
  มีสาระสำคัญคือ การประกาศเขตปลอดบุหรี่ โดยแบ่งเขตปลอดบุหรี่ออกเป็น 4 กลุ่มคือ
  - เขตปลอดบุหรี่อย่างแท้จริง เช่น รถยนต์โดยสารประจำทางทั้งที่ปรับอากาศและไม่ปรับอากาศ แท็กซี่ ตู้รถไฟปรับอากาศ ห้องชมมหรสพ
  - เขตปลอดบุหรี่ทั้งหมดเช่น โรงเรียน ห้องสมุด ยกเว้น ห้องส่วนตัว
  - เขตปลอดบุหรี่เกือบทั้งหมด เช่น สถานพยาบาล ศูนย์การค้า สถานที่ราชการ และรัฐวิสาหกิจ หากจะสูบก็ให้สูบเฉพาะเขตสูบบุหรี่
  - เขตปลอดบุหรี่อย่างน้อยครึ่งหนึ่งของพื้นที่นั้นๆ เช่น ตู้รถไฟโดยสารทั่วไป(ไม่ปรับอากาศ) และร้านขายอาหารทั่วๆ ไป เฉพาะบริเวณที่มีระบบปรับอากาศ แต่ต้องจัดเขตสูบบุหรี่ไม่ให้เกินครึ่งหนึ่งของพื้นที่ทั้งหมด
  พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ
  มีสาระสำคัญคือการห้ามขายบุหรี่ให้เด็กอายุต่ำกว่า 18 ปี หากฝ่าฝืนมีโทษจำคุก 1 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท ห้ามขายสินค้าอื่นและแถมบุหรี่ให้ หรือ ขายบุหรี่แล้วแถมสินค้าอื่นๆ และห้ามการโฆษณาทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม
  การรณรงค์ต่อต้านการสูบบุหรี่ มิใช่จะกระทำแค่วันเดียว แต่ต้องทำอย่าง ต่อเนื่อง เพื่อสุขภาพและอนามัยที่ดีแก่ตนเองและผู้ใกล้ชิด

  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

  วันงดสูบบุหรี่โลกในแต่ละปี ก็จะมีคำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลกที่แตกต่างกันออกไป ดังต่อไปนี้

  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2531 คือ บุหรี่หรือสุขภาพ ต้องเลือกสุขภาพ (Between tobacco and the health, choose health)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2532 คือ พิษของบุหรี่ต่อสตรี ยิ่งมีมากกว่าบุรุษ (Women and Tobacco: Added risk)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2533 คือ เติบโตอย่างสดใส ห่างไกลจากภัยบุหรี่ (Growing up without tobacco)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2534 คือ สถานที่สาธารณะและยวดยานปลอดบุหรี่ (Public places and transport: Better be tobacco free)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2535 คือ ที่ทำงานปลอดบุหรี่ สุขภาพดี ชีวีปลอดภัย (Tobacco free work places: Safer and healthier)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2536 คือ บุคลากรสาธารณสุขร่วมสร้างสรรค์สังคมปลอดบุหรี่ (Health services, our window to a tobacco – free world)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2537 คือ ทุกสื่อร่วมใจต้านภัยบุหรี่ (The media against tobacco)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2538 คือ บุหรี่ก่อความสูญเสียมากกว่าที่คุณคิด (Tobacco costs more than you think)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2539 คือ ศิลปะและกีฬาไม่พึ่งพาบุหรี่ (Sport and the arts: play it tobacco free)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2540 คือ ผนึกกำลังเพื่อสังคมปลอดบุหรี่ (United for a Tobacco – free world)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2541 คือ คนรุ่นใหม่ไม่สูบบุหรี่ (Growing up without tobacco)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2542 คือ อนาคตมีคุณค่า เมื่อบอกลา…เลิกบุหรี่ (Leave the pack behind)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2543 คือ บุหรี่คร่าชีวิต อย่าหลงผิดตกเป็นเหยื่อ (Tobacco kills don’t be Duped)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2544 คือ เห็นใจคนรอบข้าง ร่วมสร้างอากาศสดใส ปลอดจากภัยควันบุหรี่ (Second-Hand Smoke: Let’s Clear the Air)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2545 คือ กีฬาปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อสุขภาพ (Tobacco Free Sports – Play it clean)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2546 คือ ภาพยนตร์ปลอดบุหรี่ ส่งผลดีต่อเยาวชน (Tobacco free films tobacco free fashion)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2547 คือ บุหรี่ : ยิ่งสูบ…ยิ่งจน (ครอบครัวปลอดบุหรี่ จะมั่งมีและแข็งแรง) (Tobacco and Poverty (A Vicious Circle))
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2548 คือ ทีมสุขภาพร่วมใจ ขจัดภัยบุหรี่ (Health Professionals and Tobacco Control)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2549 คือ บุหรี่ทุชนิดนำชีวิตสู่ความตาย (Tobacco: Deadly in any form or disguise)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2550 คือ ไร้ควันบุหรี่ สิ่งแวดล้อมดี ชีวีสดใส (100% Smoke-Free Environments: Create and Enjoy)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2551 คือ เยาวชนรุ่นใหม่ ร่วมใจ ต้านภัยบุหรี่ (Tobacco – free Youth)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2552 คือ บุหรี่มีพิษ ร่วมคิดเตือนภัย (Tobacco Health Warnings)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2553 คือ หญิงไทยฉลาด ไม่เป็นทาสตลาดบุหรี่ (Genderand Tobacco Withan Emphasis on Marketing to women)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2554 คือ พิทักษ์สิทธิตามกฏหมาย มุ่งสู่สังคมไทยปลอดบุหรี่ (The WHO Framework Convention on Tobacco Control)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2555 คือ จับตา เฝ้าระวัง ยับยั้งอุตสาหกรรมยาสูบ (Tobacco Industry Interference)
  คำขวัญวันงดสูบบุหรี่โลก 2556 คือ ไม่ใช้ ไม่รับ ไม่สนับสนุนโฆษณายาสูบร้าย ทำลายชีวิต (Ban tobacco advertising, promotion and sponsorship)

  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

  กิจกรรม วันงดสูบบุหรี่โลก

  วันงดสูบบุหรี่โลก ประจำปี 2556

  ชาวพิษณุโลก ร่วมใจไม่ขาย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ทุกวันพระ

  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

  วันงดสูบบุหรี่โลก : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพิษณุโลก ได้จัดงาน “ชาวพิษณุโลก ร่วมใจ ไม่ขาย ไม่สูบบุหรี่ ไม่ดื่มสุรา ทุกวันพระ” ณ หน้าวิหารวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) เพื่อรณรรงค์ให้ชาวพิษณุโลก ร่วมสร้างบุญกุศลด้วยการลด ละ จากสุรา บุหรี่ทุกวันพระ

  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

  พรีเซ็นเตอร์ วันงดสูบบุหรี่โลก 2556

  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก


  แหล่งที่มา http://www.tlcthai.com

 2. #2
  เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ สัญลักษณ์ของ ลุนนี ศรีเกษ
  วันที่สมัคร
  Jun 2009
  ที่อยู่
  ศรีสะเกษ กรุงเทพ จอมเทียนชลบุรี
  กระทู้
  789
  บล็อก
  1
  อยากให้มีทุกๆวันเลยจ้า การงดสูบบุหรี่นี้หนา กลิ่นลอยมาบางๆแต่ป้าไอยุสามชม.กะบ่อเบิดเสลด(พะนะ)

 3. #3
  ศึกษาหาความรู้ สัญลักษณ์ของ lungyai1123
  วันที่สมัคร
  Oct 2008
  กระทู้
  3,644
  บล็อก
  63

  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

  ****
  **** ผมเคยมีความพยายามที่จะเลิกกับเธอมาตลอดใครอาจจะไม่เข้าใจผมในขณะนั้น.เพราะทุกคนเห็นผมรับปากว่าจะเลิกแต่ก็ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น.และเขาก็พาผมไปที่นู่นที่นี่ถ้าเขารู้ว่ามีของดีที่ไหน?ผมเป็นต้องไปเป็นแขกรับเชิญประจำ.ไม่ว่าของเหล่านั้นมันจะมีราคาแพงเท่าไหร่ผมก็จ่ายไม่อั้นเพราะต้องการเลิกกับเธอ.และแล้ววันหนึ่งที่ผมจะได้ไปประจำหน่วยงานของ บริษัท สามารถคอมเทค จำกัด เน็ตเวิรค์ไซด์( AIS Consortium) โปรเจค.สนามบินสุวรรณภูมินั่นคือปีที่ผมเป็นไทยจริงๆด้วยความภาคภูมิใจ.เพราะผมตัดสินใจหักดิบเธอได้โดยตัดใจจากเธอแน่แล้ว.ผมแข็งใจที่จะไม่หันไปมองเธออีกและแล้ววันที่ผมประสพความสำเร็จนั้นคนที่คอยให้กำลังใจผมคือลูกชายคนโตและลูกสาวคนเล็กพวกเขาดีใจที่พ่อเขาตัดขาดได้แน่นอนแล้ว.ครับทุกๆคนก็ทำเช่นผมได้เหมือนกัน.และขอให้ประสพความสำเร็จเช่นกันครับไม่มีอะไรเหลือบ่าฝ่าแรงเราของได้ถ้าใจเราแกร่งซะอย่าง.  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก

  วันงดสูบบุหรี่โลก 31 พฤษภาคม วันงดสูบบุหรี่โลก
  แก้ไขครั้งสุดท้ายโดย lungyai1123; 28-05-2013 at 17:35. เหตุผล: เพิ่มตัวอักษร

กฎการส่งข้อความ

 • You may not post new threads
 • You may not post replies
 • You may not post attachments
 • You may not edit your posts
 •