ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=LLfUmlC9Dcs

บัดนี้ถึงบทบั้น กุมารกัณฑ์สิเทศน์ต่อ
ขอเรียนเชิญทุกท่าน สดับข้อภาคแสดง
กุมารกัณฑ์นี้กล่าวแจ้ง บ่อนนางนาทมัทรีฝัน
เนาว์อยู่บรรณศาลา แปลกกะตาเผลอพลั้ง
นับแต่มาเนาว์ยั้ง ภูมิพะนังถ้ำเถื่อน
ได้เจ็ดเดือนผ่านเข้า พระนางเจ้าอยู่เกษม
คืนนั้นนับว่าเริ่ม ลางนิมิตสังหรณ์
นอนบ่อหลับหนหวย ฮนฮวยออกจนล้า
บัดเดิกมาจวนแจ้ง จึงฝันเป็นประหลาดต่าง
ลางอิหยังกะบ่ฮู้ บ่เห็นหม่องป่องไข...