สะสมมาครับ จากตำรวจบ้าง จากปู่บ้างครับ เลยเอามาให้ชมกัน
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศ้กดิ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศ้กดิ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศ้กดิ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศ้กดิ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศ้กดิ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศ้กดิ์
กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศ้กดิ์
พ่อแม่พาไปเกิดที่ชุมพรครับก็เลยต้องมีพ่อท่านไว้บูชาคนชุมพรจะนับถือพ่อท่านมากครับ