ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=SeQG9Se7PpY
http://www.youtube.com/watch?v=SeQG9...ature=youtu.be


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=EwVZFZq4iy0#
https://www.youtube.com/watch?featur...v=EwVZFZq4iy0#!

:,1-:,1-:,1-:,1-

ลองฟังเบิ่งเด้อ ฝากมือพิณหัดเล่นไว้ติชมแนเด้อ...