โรคยอดฮิต และเป็นที่นิยมอย่างอาการปวดหลังจากหมอนรอ­งกระดูกสันหลังกดทับเส้นประสาท นอกเหนือจากการรักษาทางการแพทย์และการทำกา­ยภาพบำบัดแล้ว สามารถใช้การออกกำลังกายแบบ McKenzie exercise เพื่อลดอาการปวดหลังที่เกิดจากการกดทับเส้­นประสาทได้


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=GAptaau1vHw


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=KctdXlmxJ7c


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=hB_7oQRBzfw


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=vRHvnRfHzMk


ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=3sd5lN5HC9s