ถ้ารักแล้ว ต่อให้เจ็บแค่ไหน
หาำรักแล้ว ต่อให้แค้นเคื่องแค่ไหน
ถึงแม้เวลาจะผ่านนานแสนนาน
คงไม่มีใครที่จะลืมได้?

มีใครไหมที่ลืมคนที่ตัวเองเคยรักได็.......