ฮักเขาหลาย อยากอายเว้า สมน้ำหน้าโตเฮา สมพื้นที่ใจง่าย

เกิดเป็นคนมาโง่ฮ้าย ให้เขาต้มจนเปื่อยเหม็น

เทิดทูนเขาอยู่บ่เว้น ผงเข้าหน่วยบังตา หลงบูชาความรัก บ่ถ่ายถอนได้นอนซ้ำ...

ผู้อื่นมาหวงห้าม บ่เคยเอาใจหล่ำ หาว่าเขาเสือกซ้ำ ใจเอ้ยบ่มักดี

เหลือแต่ความป่นปี้ ลวงพี่ให้เวียนหัว เห็นกงจักรเป็นคือบัว ย้อนเชื่อคำ... น้อลวงล่อ...ลิขสิทธิ์บน YouTube Credit By : https://www.youtube.com/watch?v=xPqCEHzPCSc

รำลึกนึกถึง ไก่ฟ้า ดาดวง

ไทบ้านพระเสาร์
๑๗ ก.ค. ๕๖