ช่วงหลายสัปดาห์มานี้มีเวลาว่าง จึงหาโอกาสไปไหว้พระตามวัดต่าง ๆ เพื่อกราบครูบาอาจารย์ สถานที่ ๆ ไปบ่อยที่สุด คือ สุสานทุ่งมน สถานที่จำพรรษาของหลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ ปีนี้ท่านอายุ 96 ปี จึงนำวัตถุมงคลของท่านมาฝากกัน ท่านที่สนใจอยากได้ไว้เป็นสิริมงคลขอเชิญได้ที่สุสานทุ่งมนนะครับ แล้วท่านจะไม่เสียดายหรือไม่เสียใจภายหลัง นะ เม ติ นะ เม ติ นะ เม ติ

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ พระโพธิสัตว์แห่งสุสานทุ่งมน

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ พระโพธิสัตว์แห่งสุสานทุ่งมน

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ พระโพธิสัตว์แห่งสุสานทุ่งมน

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ พระโพธิสัตว์แห่งสุสานทุ่งมน

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ พระโพธิสัตว์แห่งสุสานทุ่งมน

หลวงปู่หงษ์ พรหมปัญโญ พระโพธิสัตว์แห่งสุสานทุ่งมน