สามพันโบก

ตอนนี้เหลืออยู่สามสี่โบกนี่หละ แต่ก็อยากไปซือๆนี่หละ ไหนๆก็มาฮอดอุบลฯ แล้ว


เที่ยวอุบลฯ เข้าพรรษา


เที่ยวอุบลฯ เข้าพรรษา


เที่ยวอุบลฯ เข้าพรรษา

เที่ยวอุบลฯ เข้าพรรษา


น้ำตกลงรู (น้ำตกแสงจันทร์)

เที่ยวอุบลฯ เข้าพรรษา

เที่ยวอุบลฯ เข้าพรรษา

เที่ยวอุบลฯ เข้าพรรษาวัดถ้ำคูหาสวรรค์ (โขงเจียม)

เที่ยวอุบลฯ เข้าพรรษา

เที่ยวอุบลฯ เข้าพรรษา